Scroll Top

Intervju za Glasnik PKCG: Mirela Pavićević, direktorica kompanije Underpin doo

Mirela Pavicevic foto 2

STRUČNOST, STABILNOST I POVJERENJE KLJUČNI ZA USPJEŠNO POSLOVANJE

Mirela Pavićević, direktorica kompanije Underpin doo

Kompanija Underpin je upisana na mapu ženskog preduzetništva u Crnoj Gori u oblasti građevinarstva sa idejom da, u skladu sa svojim nazivom (sa engl. potpora, temelj, podrška…) pruži stručnost, stabilnost i povjerenje u oblasti poslovanja u kojoj djeluje. U fokusu kompanije su usluge projektovanja, izvođenja završnih radova u građevinarstvu, prilagođavanja objekata za osobe sa invaliditetom, opremanja poslovnih prostora kancelarijskim namještajem i tehničkog održavanja objekata. Ovako široka usluga je rezultat želje da se klijentu omogući da sve što je neophodno za stvaranje funkcionalnog poslovnog prostora po njegovim željama i potrebama, pronađe na jednom mjestu. Na naše zadovoljstvo, tržište je prepoznalo benefit ovakvih cjelovitih ponuda kako zbog uštede vremena i novca za realizaciju projekata, tako i zbog jednostavnije komunikacije koja isključuje transfer odgovornosti sa jednog na drugog nosioca pojedinačnih faza projekta – kazala je u intervjuu za Glasnik, direktorica kompanije Underpin doo Mirela Pavićević.

Možete li nam reći više o samoj kompaniji i njenom osnivanju?

M. Pavićević: Osnivanje kompanije i moj samostalni profesionalni angažman se desio u jednom posebnom poslovnom kontekstu koji je zahtijevao da napravim izbor između nastavka poslovnog angažmana kod tadašnjeg poslodavca i pokretanja sopstvenog biznisa. Izbor između poznatog okruženja i ustaljenih poslovnih obaveza, ali i materijalne sigurnosti sa jedne strane i izazova i neizvjesnosti sa velikim šansama za dalji profesionalni razvoj sa druge strane, je bio nevjerovatno lagan. Obrazovanje i višegodišnje radno iskustvo u oblasti građevinarstva i oblasti upravljanja projektima koje sam sticala od pozicije pripravnika u projektnom birou tada ugledne jugoslovenske kompanije Aeroinženjering iz Beograda, do direktora tehničkog sektora Societe Generale banke Montenegro i jednog od tri Ambasadora energetske efikasnosti u internacionalnoj i interkontinentalnoj bankarskoj grupaciji Societe Generale su bili „osnivački kapital“ na koji sam računala u trenutku pokretanja samostalnog biznisa. Iako nisam imala sumnju u svoju odluku, porodica i prijatelji su bili velika podrška, neophodna da ta odluka bude održiva i Underpin doo postavi na dobrim osnovama. Sada sam, nakon par godina provedenih u privatnom biznisu sigurna da je to bila ispravna odluka koja je donekle inspirisala neke moje kolege da izoštre sliku o ličnim i profesionalnim kvalitetima i nezadovoljstvo radom u kompanijama zamijene ostvarivanjem svog punog kreativnog potencijala samostalnim nesputanim radom.

Koje su osnovne djelatnosti i usluge koje pruža kompanija?

M. Pavićević: Kompanija Underpin je upisana na mapu ženskog preduzetništva u Crnoj Gori u oblasti građevinarstva sa idejom da, u skladu sa svojim nazivom (sa engl. potpora, temelj, podrška…) pruži stručnost, stabilnost i povjerenje u oblasti poslovanja u kojoj djeluje. U fokusu kompanije su usluge projektovanja, izvođenja završnih radova u građevinarstvu, prilagođavanja objekata za osobe sa invaliditetom, opremanja poslovnih prostora kancelarijskim namještajem i tehničkog održavanja objekata. Ovako široka usluga je rezultat želje da se klijentu omogući da sve što je neophodno za stvaranje funkcionalnog poslovnog prostora po njegovim željama i potrebama, pronađe na jednom mjestu. Na naše zadovoljstvo, tržište je prepoznalo benefit ovakvih cjelovitih ponuda kako zbog uštede vremena i novca za realizaciju projekata, tako i zbog jednostavnije komunikacije koja isključuje transfer odgovornosti sa jednog na drugog nosioca pojedinačnih faza projekta. Ono što sam prepoznala kao izuzetno važnim na samom početku moje nove biznis karijere, a i kako bi ovakva vrsta ponude uopšte bila održiva, neophodna su udruživanja malih preduzetnika u jedinom zajedničkom cilju a to je uspješna realizacija projekata i zadovoljstvo klijenta. Na moju sreću, uspjela sam da uspostavim izuzetnu i kontinuiranu saradnju sa odličnim firmama i arhitektonskim biroima zasnovanu na podjednakoj odgovornosti za uspješnost kompletnog projekta bez obzira ko je od učesnika za njega formalno odgovoran. Jedan od rezultata takve povezanosti i saradnje je i brend OFFICE+ koji povezuje uslugu izvođenja enterijerskih radova kompanije Underpin doo sa uslugom opremanja namještajem poslovnih prostora partnerske firme Midline doo i plod ove saradnje je više uspješno realizovanih projekata.

Kako doživljavate svoju ulogu kao žena u građevinskoj industriji, i možete li podijeliti svoje iskustvo o izazovima i prednostima koje ste imali kao žena u ovom sektoru?

M. Pavićević: Ja sam, zahvaljujući promjenama u društvu sredinom prošlog vijeka i geografskom pozicijom države, došla u ovu industriju u periodu kada je zastupljenost žena bila prilična. Možda je bilo sporadičnih mišljenja da to nije zanimanje za ženu, ali su to bili zaista rijetki slučajevi. Dakle, na osnovu ličnog iskustva smatram da je moja uloga kao žene identična ulozi muškarca u ovoj oblasti i bazira se na generalnim vrijednostima – maksimalnim zalaganjem da zanimanje kojim se bavimo bude prepoznato po pravim vrijednostima i da profesionalizmom i posvećenošću zaustavimo višedecenijsko urušavanje ugleda profesije kojom se bavimo. Kako sam već napomenula, žena u ovoj branši nije nikakav izuzetak, ali je činjenica da ih je manje nego u nekim drugim industrijama što je vjerovatno više pitanje afiniteta nego nemogućnosti izbora. Na sreću nemam iskustva sa događajima koji bi bili uslovljeni isključivo polnom pripadnošću, ali ne isključujem i da je to posljedica ličnog stava i pogleda po pitanju podjela bilo koje vrste koje, po prirodi stvari ne prihvatam. Primjerice, dok sam bila na porodiljskom bolovanju poslije rođenja mojih bliznakinja, koje su sada na pragu izbora fakulteta, a koje dijelimo na teške, lake, dosadne, skupe… ali nikako muške i ženske, desio se pokušaj da se smijenim sa menadžerske pozicije na kojoj sam bila prije porodiljskog odsustva. To nikako nisam povezala sa mojim polom ili prirodom odsustva. Mislim da bi inicijatori ove, za mene tada prilično stresne situacije, uradili isto i kolegi muškog pola u slučaju njegovog dužeg odsustva iz nekih drugih razloga i da se nalazio na menadžerskoj (mojoj) poziciji. Biznis interesi su, po mom mišljenju, u velikoj mjeri izbrisali podjelu po polovima. U bilo kom poslovnom segmentu žene su svojim djelovanjem prepoznate kao stručni, profesionalni i posvećeni učesnici što ih čini potpuno ravnopravnim, a ponekad daje i prednost kod poslodavca u odnosu na drugi pol. Biti žena u biznisu za mene nosi mnogo veći izazov u svim segmentima koji nisu biznis. Tu se mnogo više očituju razlike u polovima kroz količinu slobodnog vremena. I tu ne bih imala lično šta da promijenim jer smo suprug, dvije ćerke i ja uigrani tandem ravnopravnih učesnika i uzajamna podrška.

Kako ocjenjujete poslovnu klimu za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori?

M. Pavićević: Tek iz uloge preduzetnice shvatila sam da žene zaista mogu da računaju na podršku društva. Iznenadilo me mnoštvo informacija o podršci ženskom preduzetništvu kroz razne kanale od finansijskih do edukativnih. Ovo je izuzetno značajno posebno mladim preduzetnicama koje su hrabre i žele da preuzmu inicijativu, a nemaju dovoljno kapaciteta, pa im je prijeko potreban taj inicijalni vjetar u jedra. I naša kompanija je korisnik jednog takvog aranžmana preko IRF-a, koji je došao u pravom trenutku i omogućio realizaciju značajnog projekta na kojem smo radili.

Koji su to najvažniji projekti ili referentni radovi koje je kompanija Underpin doo ostvarila u oblastima u kojima se bavi?

M. Pavićević: Najznačajniji projekti su nam svakako oni koje realizujemo kroz sve faze, od projektovanja, preko izvođenja radova do opremanja namještajem, svojevrsni „ključ u ruke“, ali ništa manje važni nisu ni projekti gdje smo učestvovali samo u jednoj od faza. S obzirom na veliko iskustvo u projektovanju i izvođenju radova u objektima za pružanje bankarskih usluga, kao najznačajnija referenca se izdvaja saradnja sa Adriatic bankom AD Podgorica i izvedeni radovi i radovi na opremanju filijale ove banke u Podgorici, Tivtu i Budvi, a skoro je realizovan i projekat rebrendiranja objekata ove banke u više gradova u Srbiji. Ponosni smo svakako i na projekte realizovane za ostale klijente kao što su Zapad banka, Aerodrom Tivat, više ordinacija, IT kompanija i drugih poslovnih prostora, kako u javnom sektoru, tako i za potrebe domaćih i inostranih kompanija u Crnoj Gori.

Možete li nam reći nešto više o ulozi kompanije Underpin doo u izvođenju završnih radova u građevinarstvu? Koje vrste građevinskih projekata obuhvataju vaše usluge?

M. Pavićević: Obim usluga na polju završnih radova u građevinarstvu obuhvata sve radove neophodne da jedan objekat iz „shell & core“ (engl. sinonim za fazu završenih grubih građevinskih radova i fasadom) pređe u fazu objekta spremnog za opremanje namještajem. To svakako uključuje i izvođenje svih projektovanih instalacija koje realizujemo u saradnji sa partnerskim firmama. Što se tiče vrste projekata koje izrađujemo, rade se u obimu i formi u zavisnosti od potrebe i namjene objekta, samo Idejno rješenje enterijera i/ili Glavni projekat sa svim fazama projekta. Posvećeni smo da projekti budu što preciznije urađeni i prezentovani klijentu što preciznije, što čini dobru pripremu za uspješnu realizaciju.

Kakvo je učešće kompanije Underpin doo u rješavanju arhitektonskih prepreka i poboljšanju pristupačnosti objektima? Koji su najnoviji inovativni proizvodi ili rješenja koje ste razvili u ovoj oblasti?

M. Pavićević: Potreba da se objekti u javnoj upotrebi prilagode osobama sa invaliditetom je bila evidentna i prije donošenja Pravilnika 2009. godine koji reguliše ovu oblast, ali se ta, prije svega humana obaveza ne sprovodi sistemski, na žalost. I u ovoj oblasti djelovanja smo pokušali da ponudimo tržištu cjelovitu uslugu od izrade projekta prilagođavanja objekata za pristup i boravak osobama sa invaliditetom do izvođenja radova, tako da su iza nas kilometri ugrađenih taktilnih staza, pristupnih rampi i brojna obilježja i planovi na Brajevom pismu. Dio naše ponude iz ove oblasti smo prezentovali i na jednom od proteklih sajmova građevinarstva u Budvi. Kako su zakonskim aktima iz ove oblasti standardizovani elementi za ovu namjenu, jedino polje za unapređenje su izbor materijala i načina izrade ovih elemenata kako bi bili zaista prilagođeni namjeni i dugoročno riješili problem pristupa objektima za sve korisnike. U suprotnom nije postignut osnovni cilj – olakšanje funkcionisanja našim sugrađanima kojima je ovo prilagođavanje i namijenjeno.

Recite nam koji su to najveći izazovi s kojima se suočavate u poslovanju?

M. Pavićević: Svakako je i u ovoj industriji najveći izazov pronalaženje stručnog kadra ili lica posvećenih sticanju neophodnih znanja. Nedostatak motivacije kod svih generacija je generalno problem u kadrovskom smislu. Drugi problem vidim u sve manjem, ali i dalje izraženom raskoraku iniciranom sporom i nerijetko neadekvatnom digitalizacijom javne uprave, pa se i dalje mnoge procedure završavaju ličnim odlaskom u institucije, čekanjem kako bi se podnio ili dobio „original“ dokumenta u papiru, što je, iz mog ugla posmatranja, nezamislivo u razvijenim društvima u kojima se koriste i primjenjuju nove tehnologije i prate trendovi zaštite životne sredine. I u privatnom sektoru je ista situacija, i dalje se proizvode gomile papirnog otpada, baš zbog nedostatka svijesti o zelenoj agendi i značaju ličnog doprinosa u stvaranju boljeg društva u uslovima tehnološkog razvoja, kojeg smo svjedoci. I na kraju ali možda najvažniji izazov je biti dobar menadžer svog vremena i rasporediti dobro prioritete da bi život u cjelini bio ispunjen. Finansijska stabilnost je svima važna, ali nerijetko trka za novcem može ostaviti za sobom velike žrtve pa treba dosta promišljanja kada su u pitanju usklađenost poslovnog i privatnog života.

Kako planirate da se razvijate i širite u budućnosti? Da li možda imate planove za nove usluge, proizvode ili tržišta na koja biste željeli da se fokusirate?

M. Pavićević: Moja porodica i bliski saradnici su svjedoci da su razvoj novih ideja i planiranje moja omiljena polja djelovanja. Kada je dobra ideja pravilno analizirana i isplanirana, realizacija je manji dio posla, a mnogo više zadovoljstvo, posebno ako je ishod na kraju uspješan. S obzirom na to da smo u ovih par godina uspjeli da uradimo mnogo na razvoju kompanije i najvažnije, obezbijedimo sopstveni poslovni prostor, kvalitetne saradnike i iste takve klijente, nastavljamo da se aktivno bavimo daljim razvojem naših usluga proširujući njihov opseg novim tehnikama, materijalima, dizajnom, aktivno prateći trendove iz razvijenih zemalja. Uz ovaj segment razvoja prepoznali smo i potrebu intenzivnijeg rada na digitalnoj transformaciji internih procesa do nivoa do kog je to moguće u poslu kojim se bavimo. Svakako nas sadašnjica obavezuje da razmotrimo i ponuđenu asistenciju u svakodnevnom radu AI tehnologije, u nadi da će ispuniti svrhu kao bilo koji alat, kako u pogledu kvaliteta poslovanja, tako i uštedi u vremenu provedenom na realizaciji poslova, gdje je to moguće. Gore pomenuti, uspješno realizovani projekat na tržištu izvan Crne Gore, nam je bio izuzetno značajna procjena sopstvenih kapaciteta i potvrda je naših mogućnosti buduće prisutnosti na tom i drugim tržištima.


Decembarski broj Glasnika Privredne komore Crne Gore možete preuzeti OVDJE.